Adatvédelmi nyilatkozatAdatvédelmi tájékoztató

A(z) Ruzsicska Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online ajánlatkérési tevékenységével kapcsolatban kezeli az ajánlatkérő felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és tájékoztatás érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.


Az adatkezelő elérhetősége:
 • Az adatkezelő neve: Ruzsicska kft.
 • Az adatkezelő adószáma: 13159630-2-20.
 • Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 20-09-066080
 • Az adatkezelő címe: 8900 Zalaegerszeg, Sport utca 3.
 • Az adatkezelő email címe/telefonszáma: uzlet@ruzsicska.hu / (92) 324 665

Adatvédelem

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a). Az érintett hozzájárulása: Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó ajánlatkérésnél kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az érintettek köre: Ajánlatkérő felhasználók A kezelt adatok köre: Az ajánlat elküldéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email). Az adatgyűjtés célja: Sikeres kommunikáció az ajánlatkérő ügyfelekkel.


Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
 • A Ruzsicska Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

Az adatkezelés időtartama:
 • Az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 30 napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:
  • Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
  • Személyes adatainak helyesbítését,
  • Személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Cookie-k használata

Ezen a honlapon ún. cookie-kat (magyarul sütiket) használunk. Ezek rövid szövegfájlok, amelyeket a böngésző a számítógépre tölt le, a felhasználói élmény javításának érdekében. Általában a cookie-k a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár tartalma, és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google Analytics. A cookie-k a felhasználói élményt segítik. A cookie-k kikapcsolhatók. Erről további információ a böngésző súgó menüjében található. További információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti/


Jogorvoslat

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).